Reseption office LLC "VKDP" +7(8639) 22-09-85
LLC "VKDP"
Portovaya str., 1
Volgodonsk, Rostov region
347360, Russian Federation

ITN 6143002649
Settl/Acc. 40702810100600141034 LLC Bank "Vozrozhdeniye" (Volgodonsk branch)
Corr/Acc. 30101810900000000707
OKPO 00257561
IEC 046032707

You can find us

Portovaya str., 1, Volgodonsk, Russian Federation
+7 (8639) 22-09-85